Festiwal Balonowy w Szczecinku to impreza z ponad dziesięcioletnią historią. Zaczęło się w 2004 roku, kiedy do miasta zaproszonych zostało 5 załóg balonowych z Niemiec i Polski. Imprezę nazwano Polsko-Niemiecka Fiesta Balonowa, a jej pomysłodawcą jest Bartosz Oberski, któremu udało się przekonać ówczesne władze, uzyskując wsparcie organizacyjne ze strony OSiRu.  

Dziś, po 13 latach Festiwal Balonowy to cykliczna impreza w Szczecinku. Zapisał się w kalendarzu imprez miejskich jako stały element i datowany jest zwykle na pierwszy weekend lipca.
Głównym organizatorem Festiwalu jest Samorządowa Agencja Promocji i Kultury w Szczecinku. Zaangażowanie całego zespołu pracowników SAPiKu pozwala sprawnie koordynowac całe przedsięwzięcie.

Bartosz Oberski, jako specjalista i pilot z dużym doświadczeniem, zajmuje się wszystkimi zagadnieniami technicznymi. Ustala zgody na starty, wyznaczanie przestrzeni powietrznej na potrzeby Festiwalu. Jest także koordynatorem startów i prowadzi rekrutację uczestników Festiwalu.

Sebastian Szczurtek - to główny meteorolog na Festiwalu Balonowym. To do Sebastiana należy oszacowanie warunków atmosferycznych pod kątem możliwości wykonania startów. Sebastian na co dzień jest pracownikiem IMGW.

W projekt oczywiście zaangażowanych jest mnóstwo osób. Z roku na rok przybywa także wolontariuszy, których pomoc jest niezbędna w czasie Festiwalu.

Festiwal Balonowy w Szczecinku to dużej rangi wydarzenie medialne. Dzięki sprzyjającej lipcowej aurze, wielokrotnie balony lecą nad miastem z niewielką prędkością. Daje to niezwykły efekt, przyciągający media z całej Polski. Relacje Festiwalu emitowane były już we wszystkich głównych stacjach TV. 

Niewątpliwym sukcesem jest to, że Festiwalowi wiele razy poświęcono miejsce na łamach bardzo poczytnej prasy branżowej. Pisały o nas zarówno miesięczniki polskie, jak Skrzydlata Polska ale również bardzo poczytne i opiniotwórcze - angielski "Aerostat" czy niemiecki "Ballonsportmagazin".